Tukea ja tuoretta näkökulmaa vaativiin kehitysprojekteihin.

Konsultointi

Lisäosaamista, tuoretta näkökulmaa ja avaimet yrityksellenne toteuttaa entistä vaativampia kehitysprojekteja.

Tuemme yritystänne 30 vuoden aikana kerrytetyllä vahvalla erikoisosaamisellamme liittyen koulutukseen, kiinteistöautomaatioon ja sen integraatioon, valvomoihin ja etäkäyttöihin, tietoturvaan ja kybertuvallisuuteen sekä erilaisiin tutkimushankkeisiin. 

Edistämme ja analysoimme yrityksiä uusien tai muuttuvien toimintaympäristöjen ja menetelmien kehittämisessä. Tavoitteemme on löytää yrityksiin lisäosaamista tietylle alueelle tai tuomme tuoretta näkökulmaa asioihin, jotka ovat voineet jäädä aiemmin huomaamatta. Teemme aina asiakkaan kanssa tiiviistä yhteistyöstä saavuttaaksemme vuorovaikutustilanteita, joiden pohjalta ratkaisut ja selvitykset tehdään.

Tilatessanne kohteen, joka sisältää sähkö- ja automaatioratkaisuja, olemme tukena ja tarkistamme että suunnitelmat ovat käytännössä toteutuskelpoisia. Selvitämme esimerkiksi, onko teidän yrityksenne tuottama ratkaisu yhteensopiva ja kehitettävissä avoimen toiminnallisuuden pohjalta toisen yrityksen vastaavan järjestelmän kanssa. Tarjouskilpailuissa tarkastamme, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyynnön vaatimuksiin.

Voimme myös toteuttaa yrityksellenne kansainvälisen selvityksen esimerkiksi oman automaatiokäyttöliittymäratkaisunne mahdollisuuksista markkinoilla. Selvityksestä saadaan tietoa markkinoiden nykytilasta ja kehityksestä. Tämä auttaa yritystänne strategisissa päätöksissä. Mihin kannattaa suuntautua markkinoilla sekä tuotekehityksessä.

Tutkimushankkeet

Olemme olleet myös erilaisissa tutkimushankkeissa asiantuntijajäsenenä tukemassa hankkeen läpivientiä.

Messut ja tapahtumat

Tuottamme myös tarpeidenne mukaan erilaista materiaalia esimerkiksi messuille. Tarvittaessa voimme olla messuilla esittelemässä tai luennoimassa yrityksen edustajana.